सं प र्क

आंशिक पदबन्ध द्वारा खोजें :

Page 2 of 133
क्रमांक अनुभाग राजस्व निरीक्षक वृत्त पटवारी हल्का गाँव अनुविभागीय अधिकारी
तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक
पटवारी
326 सांवेर सांवेर-१ अजनोद अजनोद

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री रविश श्रीवास्तव - 9425493504

2 तहसीलदार ->> योगेन्द सिंह मौर्य - 9425809535

3 राजस्व निरीक्षक ->> दिनेश पटेल - 9926725083

4 पटवारी ->> राजेन्द्र झाला - 7697572288

448 हातोद आगरा-१ अटावदा अटावदा

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> अभिनवसिंह - 9893453980

225 देपालपूर देपालपुर-२ अटाहेडा गेहूँखोडी

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री नरेन्‍द्र नाथ पांडे - 9893800327

2 तहसीलदार ->> श्री बंजरग बहादुर सिंह - 9425193200

3 राजस्व निरीक्षक ->> महेंद्र गौड़ -

4 पटवारी ->> राजेन्द्र चौधरी - 9753211111

235 देपालपूर देपालपुर-२ अटाहेडा अटाहेडा

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री नरेन्‍द्र नाथ पांडे - 9893800327

2 तहसीलदार ->> श्री बंजरग बहादुर सिंह - 9425193200

3 राजस्व निरीक्षक ->> महेंद्र गौड़ -

4 पटवारी ->> राजेन्द्र चौधरी - 9753211111

207 देपालपूर गौतमपुरा-१ अत्यावा अत्याना

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री नरेन्‍द्र नाथ पांडे - 9893800327

2 तहसीलदार ->> श्री बंजरग बहादुर सिंह - 9425193200

3 राजस्व निरीक्षक ->> नरेश बिवलकर - 9977529238

4 पटवारी ->> राजेन्द्र श्रीवास्तव - 9425962190