सं प र्क

आंशिक पदबन्ध द्वारा खोजें :

Page 4 of 134
क्रमांक अनुभाग राजस्व निरीक्षक वृत्त पटवारी हल्का गाँव अनुविभागीय अधिकारी
तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक
पटवारी
471 हातोद आगरा-१ अरन्या बडोदिया

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री रजनीश श्रीवास्‍तव - 9425910608

2 तहसीलदार ->> श्री तपिश पाण्‍डे - 8871598637

3 राजस्व निरीक्षक ->> श्री मनीष चतुर्वेदी - 9425844375

4 पटवारी ->> अखिलेश पाठक - 9826352486

525 खुडैल बावल्याखुर्द अरन्या अरन्या

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री प्रतुल सिन्‍हा - 9479716992

2 तहसीलदार ->> श्रीमती पल्‍लवी पुराणिक - 9407410552

3 राजस्व निरीक्षक ->> श्री नठान ब्राहम्‍मणें - 7049301322

4 पटवारी ->> श्री रामेंश्‍वर उजले - 9893292599

542 खुडैल बावल्याखुर्द अरन्या धुलेट

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री प्रतुल सिन्‍हा - 9479716992

2 तहसीलदार ->> श्रीमती पल्‍लवी पुराणिक - 9407410552

3 राजस्व निरीक्षक ->> श्री नठान ब्राहम्‍मणें - 7049301322

4 पटवारी ->> श्री रामेंश्‍वर उजले - 9893292599

543 खुडैल बावल्याखुर्द अरन्या मुण्डी

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री प्रतुल सिन्‍हा - 9479716992

2 तहसीलदार ->> श्रीमती पल्‍लवी पुराणिक - 9407410552

3 राजस्व निरीक्षक ->> श्री नठान ब्राहम्‍मणें - 7049301322

4 पटवारी ->> श्री रामेंश्‍वर उजले - 9893292599

482 हातोद हातोद-२ अलवासा अलवासा

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री रजनीश श्रीवास्‍तव - 9425910608

2 तहसीलदार ->> श्री तपिश पाण्‍डे - 8871598637

3 राजस्व निरीक्षक ->> श्री प्रदीप शिंगलू - 9893121138

4 पटवारी ->> आशिष चौधरी - 9826144966