सं प र्क

आंशिक पदबन्ध द्वारा खोजें :

Page 5 of 133
क्रमांक अनुभाग राजस्व निरीक्षक वृत्त पटवारी हल्का गाँव अनुविभागीय अधिकारी
तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक
पटवारी
463 हातोद आगरा-१ पंथ बडोदिया पंथबडोदिया

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> कैलाश चौधरी - 9302114505

464 हातोद आगरा-१ जम्बूडी सरवर जम्बुडीसरवर

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> मेधा शर्मा - 8982432380

465 हातोद आगरा-१ अहिरखेडी पालडी

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> अखिलेश पाठक - 9826352486

466 हातोद आगरा-१ उषापुरा उषापुरा

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> डॉली लश्करी - 9425905593

467 हातोद आगरा-१ आगरा आगरा

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> संजय श्रीवास्तव - 7312341914