सं प र्क

आंशिक पदबन्ध द्वारा खोजें :

Page 6 of 133
क्रमांक अनुभाग राजस्व निरीक्षक वृत्त पटवारी हल्का गाँव अनुविभागीय अधिकारी
तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक
पटवारी
468 हातोद आगरा-१ हसनाबाद हसनाबाद

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> संजय श्रीवास्तव - 7312341914

469 हातोद आगरा-१ मूरखेडा मुरखोडा

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> संजय श्रीवास्तव - 7312341914

470 हातोद आगरा-१ पिपलोदा पिपलोदा

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> संजय श्रीवास्तव - 7312341914

471 हातोद आगरा-१ अरन्या बडोदिया

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> अखिलेश पाठक - 9826352486

472 हातोद आगरा-१ अहिरखेडी अहीरखोडी

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> अखिलेश पाठक - 9826352486