सं प र्क

आंशिक पदबन्ध द्वारा खोजें :

Page 7 of 133
क्रमांक अनुभाग राजस्व निरीक्षक वृत्त पटवारी हल्का गाँव अनुविभागीय अधिकारी
तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक
पटवारी
470 हातोद आगरा-१ पिपलोदा पिपलोदा

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> संजय श्रीवास्तव - 7312341914

471 हातोद आगरा-१ अरन्या बडोदिया

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> अखिलेश पाठक - 9826352486

472 हातोद आगरा-१ अहिरखेडी अहीरखोडी

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> अखिलेश पाठक - 9826352486

473 हातोद आगरा-१ पंथ बडोदिया नौगांवां

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> कैलाश चौधरी - 9302114505

474 हातोद आगरा-१ उषापुरा मिर्जापुर

1 अनुविभागीय अधिकारी ->> श्री अनिल बनवारिया - 9425112874

2 तहसीलदार ->> श्री अशोक डेहरिया - 9407596433

3 राजस्व निरीक्षक ->> मनीराम पटेल - 9907072212

4 पटवारी ->> डॉली लश्करी - 9425905593